Chia sẻ bộ meta chuẩn seo cho blogspot - Meta SEO 2022

You are reading: 
Chia sẻ bộ meta chuẩn seo cho blogspot - Meta SEO 2022
 in iTechrum.com

Chào các bạn, bài viết này mình xin chia sẻ đến các bạn bộ thẻ meta chuẩn SEO cho blogsppot tốt nhất hiện tại mà mình vừa cập nhật và đang dùng cho blogspot của mình. Tối ưu hóa thẻ meta là cách tốt nhất để cung cấp thông tin trang web của bạn cho các công cụ tìm kiếm như Google, Bing,Yahoo,...

Thẻ Meta SEO là gì?

Thẻ tag Meta là một trong những thành phần quan trọng của web, Nó giúp tối ưu SEO onpage của một web có thể gây ảnh hưởng đến xếp hạng vị trí trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Hiểu đơn giản thẻ meta là một bộ code HTML được đặt trong web, nó giúp các công cụ tìm kiếm như Goog, Yahoo, Bing... có thể hiểu và tóm tắt nội dung của trang web đó.

Thẻ Meta quan trọng như thế nào?

Để có được một vị trí trong kết quả tìm kiếm, một trang web phải bao gồm thẻ meta vào cấu trúc mã blog của nó, trừ khi blog được thiết lập cho một người hoặc người đọc cụ thể. Bạn có thể nói dữ liệu sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hầu hết có nguồn gốc từ các thẻ meta.

Một thẻ meta tốt được sắp xếp gọn gàng và hoàn toàn sẽ làm cho trang web của bạn được lập chỉ mục nhanh hơn bởi các công cụ tìm kiếm và rất có thể có được vị trí cao trong kết quả tìm kiếm.

Thêm thẻ Meta như thế nào?

Không chỉ cung cấp thông tin đầy đủ, các thẻ meta tốt được chính chủ sở hữu trang web sắp xếp gọn gàng và dễ hiểu, bằng cách thu gọn cấu trúc thẻ meta của trang web, bạn sẽ không gặp khó khăn khi chỉnh sửa hoặc thay đổi chúng khi cần sau này.

Dưới đây mình sẽ chia sẻ các thẻ meta mới nhất và tốt nhất theo đánh giá của mình và mình cũng đang sử dụng nó, thẻ meta này được sắp xếp gọn gàng hơn để dễ sửa đổi hơn và chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn để bạn chỉnh sửa một số phần của thẻ meta này.

Các bước thay đối bộ Meta cho Blogspot

Bước 1: Các bạn hãy đăng nhập vào Blogger. Truy cập mục Chủ đềChỉnh sửa HTML.

Bước 2: Bạn copy toàn bộ thẻ meta ở dưới dán chúng sau thẻ <head>.

<b:if cond='data:view.isError'><title>Error 404: Page Not Found</title></b:if>
<b:if cond='data:view.isHomepage'><title><data:blog.pageTitle/></title></b:if>
<b:if cond='!data:view.isMultipleItems'><title><data:blog.pageName/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<b:if cond='data:view.search.query'><title>Search : <data:view.search.query/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.search.label'><title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.isArchive'><title>Blog Archive in : <data:blog.pageName/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.search and !data:view.search.label and !data:view.search.query and !data:view.isArchive'><title>Blog : <data:blog.title/></title></b:if>
</b:if>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:image:alt'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:image:alt'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:image:alt'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:image:alt'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.firstimageurl'>
<meta expr:content='data:post.firstimageurl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta content='http://2.bp.blogspot.com/-r_D8Ox_G1qo/YGKg2MZFloI/AAAAAAAAHOg/Yd-9e8jHIacbUeCGRpf5yzsEOf0WbCU2gCK4BGAYYCw/w300/Blog chia sẻ.png' property='og:image'/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<meta content='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd4Reyjzuq6qXmR0CQAT9B_Ns6ScxRsxBSqD8Ct-ylJydNqT1uN5Kv04x-Z2lYm9KhFh1lA_R2aZZPVSJTiePiy7lmJF8a7iX46lqkZNFOhCnwEIeg_1TOVh6owCfleGNNtSx2VgYf5pOJIaRMMnaz37rlxMr7KqYPItJ9Xc0wMVeF5I3X96M8Rcnd/s1600/iTechrum-152.png' name='twitter:image'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isPost'>
<link expr:href='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 700)' rel='image_src'/>
</b:if>
<!-- Meta Description -->
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:post.snippet' property='og:description'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
<!-- Meta Keywords -->
<meta expr:content='data:blog.title' property='article:tag'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='keywords'/>
<!-- Meta Link -->
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<link expr:href='data:blog.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<!-- Meta Theme Color -->
<meta content='#fff' name='theme-color'/>
<meta content='#fff' name='msapplication-navbutton-color'/>
<meta content='#fff' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
<meta content='yes' name='apple-mobile-web-app-capable'/>
<!-- Meta Blogger Rss -->
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='&quot;//www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<!-- Meta Open Graph -->
<meta content='article' property='og:type'/>
<meta content='vi_VN' property='og:locale'/>
<meta content='en_US' property='og:locale:alternate'/>
<!-- Meta Robots Search -->
<meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=5.0' name='viewport'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='vi' http-equiv='Content-Language'/>
<meta content='IE=Edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<meta content='Vietnam' name='geo.placename'/>
<meta content='VN' name='geo.country'/>
<meta content='vi' name='language'/>
<meta content='global' name='target'/>
<meta content='global' name='distribution'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='1 days' name='revisit-after'/>
<meta content='true' name='MSSmartTagsPreventParsing'/>
<meta content='index, follow' name='googlebot'/>
<meta content='follow, all' name='Googlebot-Image'/>
<meta content='follow, all' name='msnbot'/>
<meta content='follow, all' name='Yahoo'/>
<meta content='follow, all' name='Bing'/>
<meta content='all' name='spiders'/>
<meta content='all' name='WEBCRAWLERS'/>
<!-- DNS preconnect -->
<link crossorigin='' href='https://1.bp.blogspot.com' rel='preconnect'/>
<link crossorigin='' href='https://2.bp.blogspot.com' rel='preconnect'/>
<link crossorigin='' href='https://3.bp.blogspot.com' rel='preconnect'/>
<link crossorigin='' href='https://4.bp.blogspot.com' rel='preconnect'/>
<link crossorigin='' href='https://cdnjs.cloudflare.com' rel='preconnect'/>
<link crossorigin='' href='https://www.blogger.com/' rel='preconnect'/>
<link crossorigin='' href='https://images.dmca.com' rel='preconnect'/>
<link href='https://1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://cdnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://www.blogger.com/' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://images.dmca.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://fonts.google.com/' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://www.jsdelivr.com/' rel='dns-prefetch'/>
<!--Thu vien tim kiem duoc hien thi tren google theo thong tin khai bao -->
<script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;http://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;WebSite&quot;,&quot;name&quot;:&quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,&quot;url&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>&quot;,&quot;potentialAction&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;SearchAction&quot;,&quot;target&quot;:&quot;<data:blog.homepageUrl/>search?q={search_term_string}&quot;,&quot;query-input&quot;:&quot;required name=search_term_string&quot;}}</script>
<script type='application/ld+json'>
{
&quot;@context&quot;: &quot;https://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Course&quot;,
&quot;name&quot;: &quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,
&quot;description&quot;: &quot;<data:view.description/>&quot;,
&quot;provider&quot;: {
&quot;@type&quot;: &quot;Organization&quot;,
&quot;name&quot;: &quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,
&quot;sameAs&quot;: &quot;<data:view.url.canonical/>&quot;
}
}
</script>

Bước 3: Cuối cùng Lưu mãu lại và đợi Google cập nhật là xong.

Như vậy ở trên mình đã chia sẻ và hướng dẫn các thay đổi bộ meta SEO đầy đủ dành cho Blogspot. Có gì thắc mắc hay lỗi khi thực hiện bạn vui lòng để lại bình luận phía dưới. Chúc bạn thành công!

Thành Đạt – Tổng hợp và edit
Bài viết được bảo vệ bởi DMCA. DMCA.com Protection Status

4 / 169 rates
iTechrum.com

Học để làm - Học để chia sẻ

Post a Comment

➔ Attach images on the article for the best support.
➔ To comment with photos, go to the page Upload Photos, Drag and drop to upload images.
➔ You paste the image link URL into the comment box and press Publish, Photos will be automatically uploaded.
➔ Do not spam in the comment box, limit abbreviations.
➔ Check the box Notify me (Notify me) to receive Admin's feedback notification

Previous Post Next Post

Ads Blocker Detected!

We have detected that you are using an extension to block ads. Please support us by disabling these ad blockers.

Refresh